Østrup Skeby Gerskov Kirke Østrup - Skeby - Gerskov Kirker                                                                            

 
   
    
     
 

3 grønne Kirker

 

Gerskov Kirke

 

 

 

 

 

Gerskov Kirke 

 

 

 

Skeby Kirke

 

 

 

 

 

 

Østrup Kirke

 

         

 

 

 

Vore kirkers målsætning 

 

 

 

 

 

 

Kirkebladet

 

 

 

 

Hent sidste fire kirkeblade her

 

"At være en aktiv, lyttende

 

&

 

inddragende kirke" 

 

 

Udover det nævnte på forsiden, er der oprettet undersider under Kontaktinfo/Ideer

med info om:

  • kontaktmuligheder
  • kirkehandlinger
  • Østrup & Skeby Sogns hjemmeside www.skovloekken.dk
  • denne hjemmeside. 

 

 AArg._26_nr._6_December_2015__januar_2016.pdf 
 AArg._27_nr._1__Feb.__marts_2016.pdf 
 AArg._27_nr._2__Apr.__maj_2016.pdf 
 AArg._27_nr._3__juni__juli_2016.pdf 

 

Se kirkeblade under menupunkt foroven.

 

 

 

   

 

 

Frivillig i kirkerne   

 

(Aktiviteter ud over Gudstjenester

- se længere nede)

 

I vore 3 nordfynske kirker, Østrup, Skeby og Gerskov, behøver du ikke at være specielt aktiv.

 

Men hvis du vil, er der forskellige muligheder for, at du kan blive aktiv, som

 

frivillig, i kirken.

 

  • Du kan fx. deltage i gospelkoret Happy Voices.

  • Eller du kan være med i "Rejseholdet", som er gudstjenestegrupper, der hjælper til ved vore gudstjenester.
  • Eller du kan sige til. Så kan vi måske finde en opgave, der er skræddersyet til dig.

  • Sidst men ikke mindst søger menighedsrådene nye medlemmer til opstart i november 2016

 Lokale hjælper til i kirken

Lokalt engagerede i kirken.

 

 

 

Vanddag for børn torsdag den 4. august kl. 10 - 14

  

Et tilbud til skolebørn om en sjov og spændende dag ved Klintebjerg havn.

  

Med mulighed for at fiske og at prøve at sejle i kajak.

 

 Vi tager også en tur til Vigelsø, og på havnen griller vi pølser inden vi går hjem.

  

Man må gerne tage sine forældre eller bedsteforældre med.

  

Tilmelding til Keld B. Hansen, 23474144 /
kha@km.dk 

 

 

 

 

 

 

 Minikonfirmander 2016

 

Læs mere i Kirkebladet eller i Kalender.

 

 

 

Minikonfirmanderne

 

  

Forsidebilledet viser dette års  

minikonfirmander fra 3. kl. sammen med  

 

Karen Margrethen Clausen og  

Sheryl Nielsen,  

 

der begge er hjælpere ved 

undevisningen.

 

 

 

 

 

 

 Gudstjenester

  

Søndag den 5. juni

Om at give afkald

Gerskov kirke kl. 10.30 

 (KBH)

 

 

Søndag den 12. juni

Den fortabte søn

Østrup Kirke kl. 10.30

(KBH)

 

Søndag 19. juni

Elsk jeres fjender

Skeby Kirke kl. 19.30

(JN)

 

Søndag 26. juni

Om at følge Jesus

Gerskov Kirke kl. 10.30

(KBH)

 

Søndag 3. juli

Umulig at være fuldkommen

Østrup Kirke kl. 10.30

(KBH)


Søndag 10. juli

Ærefrygt for Gud

Skeby Kirke kl. 10.30

(KBH)


Søndag 17. juli

Om det, man bygger sit liv på

Østrup Kirke kl. 9.00

(SJ)


Søndag 24. juli

Den retfærdige og kærlige Gud

Gerskov Kirke kl. 9.00

(SJ)


Søndag 31. juli

Om modvilje

Østrup Kirke kl. 10.30

(KBH)


Søndag 7. august

En kvinde salver Jesu fødder

Skeby Kirke kl. 10.30

(KBH)

    

KBH er Keld B. Hansen; SJ er Suzanne Johansen; JN er Johannes Nissen 

 

 

  

Prædike-teksten

Klik her og læs søndagens tekst   

 

 

 

Gør dagen festlig ved at 

 

hejse flaget

 

for

 

minikonfirmanderne.

 

 

 

 

 

 

Søndag den 5. juni kl. 10.30

 

slutter vi med en gudstjeneste

 

i

 

 

Gerskov kirke.

 

 

 

 

 Provst og præst Keld B. Hansen

 

       

 

 

Sammenlægning Østrup og Skeby menighedsråd

 

 

 

 

 

MEDLEMMER

 AF MENIGHEDSRÅDENE

 

 

 

Når 10-årige taler om

Jesus og Gud

 

Vore to menighedsråd har fem medlemmer
hver.

 

De har hver deres regnskab, og de udpeger hver især en ”kirkeværge”, som har ansvaret for kirkebygningen.

 

Det giver en del dobbeltadministration, og derfor har de to menighedsråd ønsket at blive slået sammen.

 

Man vil fortsætte som ét råd med ti medlemmer, én formand, én kirkeværge
og ét regnskab.

 

Menighedsrådenes ønske om en sammenlægning førte til to menighedsmøder. Et i Skeby sogn (i Gerskov kirke) den 12. maj og et i Østrup sogn (præstegården) den 18. maj.

 

På begge møder - hvor alle sognets

medlemmer havde stemmeret - blev sammenlægningen enstemmigt vedtaget.

 

Sammenlægningen af de to menighedsråd
træder i kraft den 1. søndag i advent.

 

   

Østrup menighedsråd:

 

 

Birgit Vous,

 

 

Lene Hommelhof Bang,

 

 

Steen Risum,

 

 

Lars Larsen og

 

Astrid Magnussen.

 

 


Skeby menighedsråd:

 

Lars Nielsen,

 

Peter Rasmussen,

 

Eva Esbech,

 

Bo Sommerstedt og

 

Esther B. Sørensen.

 

 

 

Menighedsrådene afholder altid fælles møder i Østrup præstegård.

 

 

 

 

 

Interview ved Tessa Gjødesen 

 

 

Børns tanker om Gud

 

De sidder klar, de fem 3. klasses elever, der fordeler sig på fire 10-årige, én niårig og tre drenge og to piger.

 

 

Vi aftaler, at de ikke behøver at have fingeren i vejret, når de vil sige noget, og at det er dem, der har de rigtige svar og ikke mig.

 

 

Så tager vi fat på den times snak, hvor de fniser, griner, udbryder nej, forundres, rokker rundt på stolen men er så fantastisk nærværende, som kun 10-årige kan være.

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere i Kirkebladet feb. - marts 2016.

         

  

 

Sogneudflugten går i år til Hagenskov Gods og Helnæs

 

 

  

 

Østrup Beboerforening

 

 

 

 

 

 

Onsdagskaffe på kirkegårdene

Se mere under Aktiviteter/Kalender 16. juni. 

 

Grundlovsfest den 5 juni 

 

på sportspladsen i Østrup kl. 14.

 

Pris af 60 kr. for voksne og
25 kr. for børn under 14 år.

 

 

”Børne skt. Hans aften”

 

torsdag den 23. juni

 

på sportspladsen i Østrup.

 

Bålet tændes kl. 17. 

 

 

  Se mere under Aktiviteter/Onsdagskaffe. 
         

 

 

Kirken vil gerne være lyttende

 

     

 

   

Tal med præsten

I løbet af det sidste 1½ år har vi afholdt "lytterunde", hvor folk fra de to sogne har været inviteret til en aften for at tale om livet og troen.

 

Det har bla. givet nye ideer til, hvordan vores kirke bedst kan være aktiv, lyttende og inddragende.

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kan være tungt at gå alene med sine problemer.

 

Derfor kan det være befriende at tale med andre om dem.

 

Du kan f.eks. tale med præsten, der har tavshedspligt.

 

 

 

       

 

 

 

At være forældre

 

 

 

 

 

Tilflytterinterview

 

ved Keld B. Hansen 

 

 

 

 

 

 

Mere liv i landsby og kirke

Forældre med glæde 

 

Jeanette og Hans om at være forældre

 

- læs i kirkebladet juni/juli 2016 eller under aktiviteter og 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Odense til Østrup


 Jeanette, Hans Henrik Og Victor

 

- læs mere i kirkebladet juni/juli 2016 eller under aktiviteter

 

Nyt kirke og landsby projekt 

 

Vita Andreasen & Tyge Mortensen

 

- læs i kirkebladet juni/juli 2016 eller under aktiviteter og projekter

 

 

 

 

 

          

Værkstedskirke 

 

 

 

 Naturvejledning Vigelsø

 

 

 

 

Studerende arbejder med fornyelse i kirkerne 

 

 

Træf i Værkstedskirken

 

Masser af glæde og fornøjelse

 

- læs mere i kirkebladet juni/juli 2016 eller under Værkstedskirke  

 

 Naturvejledning på Vigelsø

 

Vanddag for børn 

 

Nye tanker fra studerende

 

Micky, Nanna, Emil & Flemming 

 

- læs mere i Kirkebladet juni/juli 2016 eller under studerende

 

 

         

 

 

Aktiviteter juni - juli 2016

 

 

     

 

 

 Nye videoer på youtube.com

 

 

Se mere info i Kalender til hvert punkt

 

Frokostklubben for mænd - sommerferie

 

Katekumenatet - holder sommerferie

 

Læsehestene holder sommerferie

 

Menighedsrådene  - holder sommerferie

 

Onsdagskaffe på kirkegårdene

 

 

5. juni Minikonfirmation i Gerskov Kirke kl. 10.30.

 

 

5 juni Grundlovsfest på sportspladsen i Østrup kl. 14. Pris af 60 kr. for voksne og 25 kr. for børn under 14 år. Østrup Beboerforening.

 

16. juni Sogneudflugt Østrup/Skeby Sognes nuværende og tidligere beboere. Vi mødes ved Østrup kirke kl. 13.30 - 21. Pris for arrangementet er 150,00 kr. pr. person. Tilmelding til Birgit Vous, på tlf. 22 53 10 85 senest den 7. juni 2016.

 

 

23. juni ”Børne skt. Hans aften” på sportspladsen i Østrup. Bålet tændes kl. 17. Østrup beboerforening.

 

 

4. august Vanddag for børn torsdag kl. 10 - 14. 

 

Tilmelding til Keld B. Hansen, 23474144/kha@km.dk

 

 

Se mere under Kalender og Aktiviteter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mere info

 

 

 

 

om de enkelte Aktiviteter 

 

 

 

i

 

 

 

 

Kalender

 

 

 

Østrup, Skeby og Gerskov

 

 

 

Kirker

 

 

 

 

 

Peter Yndgaard, Otterup, og jeg har indgået et samarbejde om at lægge videoer ud på youtube.com.

 

 

Det er videoer, der forklarer ord eller udtryk, som bliver brugt i hverdagen, og som oprindeligt kommer fra bibelen.

 

 

Desuden er der interviews med lokale om Livsfortællinger og denne gang er det 

Livsfortælling ved Hans Simonsen, 

Klintebjerg født den 19. august 1924.

 

 

Gå selv ud på youtube og find videoerne eller se under Aktiviteter  - Møder imellem mennesker - Livsfortællinger og Livsværk og videoer.

 

 

Keld B. Hansen

 

 

 

 

 

 

 

Se video her 

 

   

 

 

Vi er grønne

 

 

   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Østrup, Skeby og Gerskov kirker er grønne kirker.

 

Dvs. at vi sætter miljøhensyn højt i forbindelse med aktiviteter i kirkerne og kirkernes drift.

 

 Se videoen under menuen Grøn kirke.

 

 

   

 

 

 

   

 

       

 

 

Ny facebook-gruppe

 

"Din lokale kirke"

 

 

     

 

 

Ring eller skriv 

For mennesker ved Østrup, Skeby og Gerskov kirker.

 

Facebooksiden har 370 medlemmer.


Hvis du ikke er med i gruppen, kan du melde dig til allerede i dag! 

 

Klik på linket nedenunder og tilmeld dig gerne vores facebookgruppe.

 

Husk at du skal logge ind, for at se gruppen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tlf.  64 82 13 07

 

 

eller mail kha@km.dk 

 

 

for at få en samtale eller aftal, at vi mødes.

 

 

Mvh. Keld B. Hansen (Provst & præst)

 

 

       
         

 

 

Kirkebil

 

 

 

Link Din Lokale kirke 

 

 

 

  

 

Lokale links

 

 

Ældre,

 

som gerne vil til gudstjeneste

eller til møde i præstegården, er velkomne

til at benytte sig af teletaxi ordningen.

 

Udgiften for brug at teletaxi kan 

refunderes af kirkekassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospelkoret Happy Voices

 

Skeby forsamlingshus

 

Skovløkken - lokalområde

 

Østrup forsamlingshus