Østrup Skeby Gerskov Kirke Østrup - Skeby - Gerskov Kirker                                                                            

 
   
    
     
 

3 grønne Kirker

 

Gerskov Kirke

 

 

 

 

 

Gerskov Kirke 

 

 

 

Skeby Kirke

 

 

 

 

 

 

Østrup Kirke

 

         

 

 

 

Vore kirkers målsætning 

 

 

 

 

 

 

Kirkebladet

 

 

 

 

Hent sidste fire kirkeblade her

 

 

 

 

 

 

 

"At være en aktiv, 

 

 

lyttende

 

&

 

inddragende kirke" 

  

 

 

 

 

 AArg._27_nr._2__Apr.__maj_2016.pdf 
 AArg._27_nr._3__juni__juli_2016.pdf 
 AArg._27_nr._4__aug.__sep._2016.pdf 
 AArg._27_nr._5__okt._nov._2016.pdf 

 

Se kirkeblade under menupunkt foroven.

 

 

 

   

 

 

Frivillig i kirkerne   

 

(Aktiviteter ud over Gudstjenester

- se længere nede)

 

I vore 3 nordfynske kirker, Østrup, Skeby og Gerskov, behøver du ikke at være specielt aktiv.

 

Men hvis du vil, er der forskellige muligheder for, at du kan blive aktiv, som

 

frivillig, i kirken.

 

  • Du kan fx. deltage i gospelkoret Happy Voices.

  • Eller du kan være med i "Rejseholdet", som er gudstjenestegrupper, der hjælper til ved vore gudstjenester.
  • Eller du kan sige til. Så kan vi måske finde en opgave, der er skræddersyet til dig.

  • Sidst men ikke mindst søger menighedsrådene nye medlemmer til opstart i november 2016

 

 

 

 Lokale hjælper til i kirken

Lokalt engagerede i kirken.

 

 

 

Den 31. oktober næste år er det nøjagtig 500 år siden den tyske munk, Martin Luther, slog sine 95 teser om misbrug af afladen op på kirkedøren i Wittenberg.

 

 

Den handling regnes for reformationens begyndelse, og derfor fejrer vi til næste år 500-året for reformationen. 

 

 

 

 

 

 

 Stort borgermøde

 

den 13. oktober

 

 

 

 

I dette nummer af kirkebladet er der indlagt en invitation til borgermøde på Skovløkkeskolen torsdag den 13. oktober kl. 19.00. Både menighedsråd og lokalråd står bag invitationen, og vi vil gerne opfordre alle (også DIG) til at møde op!

 

 

Hensigten med borgermødet er, at alle gode kræfter i Skovløkkeområdet - både private og folk fra erhvervslivet, institutionerne, foreningslivet og kirken deltager.

 

For ved at bringe folk sammen fra alle hjørner af vores lille lokalsamfund håber vi, at der kan frisættes nye kræfter, nye ideer og nyt initiativ. 

 

 

  

 

Læs mere i Kirkebladet eller i Kalender. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gudstjenester

 

 

Søndag 2. oktober 

En præsentation af Jesus

Gerskov Kirke kl. 10.30

(SLS)

 

Søndag 9. oktober

Arbejde i vingården

Skeby Kirke kl. 10.30

(KBH)

 

Tirsdag 11. oktober

Værkstedskirken

Østrup Kirke kl. 18.00

(KBH) 

 

Søndag den 16. oktober

Om Guds tålmodighed

Østrup Kirke kl. 10.30

(SLS)

 

Søndag den 23. oktober

Jesus underviser

Gerskov kirke kl. 10.30 

 (SLS)

 

 

Søndag 30. oktober

Om godgørenhed

Østrup Kirke kl. 10.30

(KBH)

 

Søndag 6. november

Alle helgens dag, de døde mindes

Skeby Kirke kl. 10.00

Østrup Kirke kl. 11.30

(KBH)

 

Søndag 13. november

Om Guds rige

Gerskov Kirke kl. 10.30

(KBH)


Søndag 20. november

Der er hjælp at hente

Skeby Kirke kl. 10.30

(KBH)


Søndag 22. november

Værkstedskirken

Østrup Kirke kl. 18.00

(KBH)

 

Søndag 27. november

1. søndag i Advent

Østrup Kirke kl. 10.30

(KBH)

 

Søndag 4. december

Guds rige kommer

2.søndag i Advent

Gerskov Kirke kl. 19.30 

      

(KBH) er Keld B. Hansen

(SLS) er Stig Saxbjørn 

 

Prædike-teksten

 

Klik her og læs søndagens tekst   

  

 

 

 

 

 

 

Kristen tro i Danmark 

 

 Provst og præst Keld B. Hansen

 

 

       

 

 

Sammenlægning Østrup og Skeby menighedsråd

 

 

 

 

 

MEDLEMMER

 AF MENIGHEDSRÅDENE

 

 

 

Når 10-årige taler om

Jesus og Gud

 

Vore to menighedsråd har fem medlemmer
hver.

 

De har hver deres regnskab, og de udpeger hver især en ”kirkeværge”, som har ansvaret for kirkebygningen.

 

Det giver en del dobbeltadministration, og derfor har de to menighedsråd ønsket at blive slået sammen.

 

Man vil fortsætte som ét råd med ti medlemmer, én formand, én kirkeværge
og ét regnskab.

 

Menighedsrådenes ønske om en sammenlægning førte til to menighedsmøder. Et i Skeby sogn (i Gerskov kirke) den 12. maj og et i Østrup sogn (præstegården) den 18. maj.

 

På begge møder - hvor alle sognets

medlemmer havde stemmeret - blev sammenlægningen enstemmigt vedtaget.

 

Sammenlægningen af de to menighedsråd
træder i kraft den 1. søndag i advent.

 

   

Østrup menighedsråd:

 

 

Birgit Vous,

 

 

Lene Hommelhof Bang,

 

 

Steen Risum,

 

 

Lars Larsen og

 

Astrid Magnussen.

 

 


Skeby menighedsråd:

 

Lars Nielsen,

 

Peter Rasmussen,

 

Eva Esbech,

 

Bo Sommerstedt og

 

Esther B. Sørensen.

 

 

 

 

Menighedsrådene afholder altid fælles møder i Østrup præstegård.

 

 

 

 

 

 

 

Interview ved Tessa Gjødesen 

 

 

Børns tanker om Gud

 

De sidder klar, de fem 3. klasses elever, der fordeler sig på fire 10-årige, én niårig og tre drenge og to piger.

 

 

Vi aftaler, at de ikke behøver at have fingeren i vejret, når de vil sige noget, og at det er dem, der har de rigtige svar og ikke mig.

 

 

Så tager vi fat på den times snak, hvor de fniser, griner, udbryder nej, forundres, rokker rundt på stolen men er så fantastisk nærværende, som kun 10-årige kan være.

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere i Kirkebladet feb. - marts 2016.

         

  

 

Fra onsdag den 12. oktober kl. 17 er der igen meditation i Østrup Kirke

 

 

  

 

Syng sammen aften i Gerskov Kirke den 15. november

med musikere Niels Erik Clausen & Valther Rasmussen

 

 

 

 

 Pause for onsdagskaffe i våbenhusene

 

 

 

  

 

 

Kaffen er gået på skift imellem kirkerne siden april, men onsdag den 11. oktober kl. 14 - 14.30 er sidste gang inden vinterpausen i Skeby kirke. 

 

         

 

 

Kirken vil gerne være lyttende

 

     

 

   

Tal med præsten

I løbet af det sidste 1½ år har vi afholdt "lytterunde", hvor folk fra de to sogne har været inviteret til en aften for at tale om livet og troen.

 

Det har bla. givet nye ideer til, hvordan vores kirke bedst kan være aktiv, lyttende og inddragende.

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kan være tungt at gå alene med sine problemer.

 

Derfor kan det være befriende at tale med andre om dem.

 

Du kan f.eks. tale med præsten, der har tavshedspligt.

 

 

 

       

 

 

"Dig og mig og grill"

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilflytterinterview

 

ved Keld B. Hansen 

 

 

 

 

  

"Shhh"

 

 - tid til ro, fordybelse & eftertanke i kirkerne

 

 Se billeder & beskrivelse fra 24. aug. 

 

 

 

 

Læs mere under Møder imellem mennesker.

 

 

Kim og Anette

 

  

Ørritslev

 

 

 

Stand up komikeren, Anders Mattesen,

 

 

er for nyligt udkommet med sit 8. onemanshow, der hedder "Shhh". 

 

Læs mere under Møder imellem mennesker.

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter august - september 2016

 

 

 

 

 

Skeby kirke er nu åben kirke fra kl. 8 - 18, så alle tre kirker nu er åbne kirker 

 

 

 

Videoer på youtube.com

 

 

Se mere info i Kalender til hvert punkt

 

4. oktober kl. 11 - 13 Frokostklubben for mænd starter. Man møder bare op med sin madpakke og 30 kr. på lommen i Østrup præstegård. Foredrag ved Mogens Højstrup Sørensen, Odense - mere end 25 år i Søværnet.

 

5. oktober 14-14.30 Onsdagskaffe Gerskov Kirke

 

10. oktober Livssamtaler. Vi taler om livet og troen. Tid: hver gang kl.  19.00 til 20.30

Sted: Østrup præstegård, Præstevejen 8

 

11. oktober 14-14.30 Onsdagskaffe i Skeby Kirke- sidste gang i årHerefter vinterpause. 

 

11. oktober Værkstedskirken på Østruplund og i Østrup kirke kl. 17.00 - 19.15

Værkstedskirken er for hele familien.

Tilmelding senest 3 dage før til Keld, 23474144 / kha@km.dk. Spisning koster 25 kr.

 

12. oktober Meditation i Østrup kirke - hver onsdag kl. 17

 

13. oktober Læsehestene. Vi mødes hver gang hos Lene Hommelhoff Bang, Strøbyvej 63. Alle er velkomne.

 

13. oktober torsdag kl. 19.00 BORGERMØDE

I dette nummer af kirkebladet er der indlagt en invitation til borgermøde på Skovløkkeskolen. Menighedsråd etog lokalrådet vil gerne opfordre alle (også DIG) til at møde op!

 

24. oktober Livssamtaler. Vi taler om livet og troen. kl.  19.00 til 20.30, Østrup præstegård, Præstevejen 8

 

1. november kl. 11 - 13 Frokostklubben for mænd. Peter Bonde, slotsgartner på Egeskov slot, fortæller om årets gang på Egeskov.

 

3. november Læsehestene. Vi mødes hver gang hos Lene Hommelhoff Bang, Strøbyvej 63. Alle er velkomne.

 

 

15. november Klangmeditation i Østrup kirke kl. 19.30 - fantastisk meditationskoncert

 

ved Anne Wiese, musiker i Natkirken ved Odense domkirke.

 

 

17. november kl. 19.30 Syng sammen aften i Gerskov kirke. Niels Erik Clausen spiller klaver, og Valther Rasmussen spiller harmonika.

 

22. november Værkstedskirken på Østruplund og i Østrup kirke kl. 17.00 - 19.15. Værkstedskirken er for hele familien.Tilmelding senest 3 dage før til Keld, 23474144 / kha@km.dk. Spisning koster 25 kr.

 

1. december kl. 19.30 er der julekoncert i Østrup kirke med ULRIKA MED BAND. Det er med engelske og amerikanske julesange.

 

6. december kl. 11 - 13 Frokostklubben for mænd Gabrielle Guldborg, Odense, fortæller om ”at være barn i det 3. rige”

 

Se mere under Kalender og Aktiviteter.

 

 

 

 

 

Se mere info

 

 

 

om de enkelte Aktiviteter 

 

 

 

i

 

  

 

Kalender

 

 

 

Østrup, Skeby og Gerskov

 

 

 

Kirker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mere info

 

 

 

om de enkelte Aktiviteter 

 

 

 

i

 

 

 

Kalender

 

 

 

Østrup, Skeby og Gerskov

 

 

 

Kirker

 

 

 

 

 

Peter Yndgaard, Otterup, og jeg har indgået et samarbejde om at lægge videoer ud på youtube.com.

 

 

Det er videoer, der forklarer ord eller udtryk, som bliver brugt i hverdagen, og som oprindeligt kommer fra bibelen.

 

 

Desuden er der interviews med lokale om Livsfortællinger og denne gang er det 

Livsfortælling ved Hans Simonsen, 

Klintebjerg født den 19. august 1924.

 

 

Gå selv ud på youtube og find videoerne eller se under Aktiviteter  

 

- Møder imellem mennesker -

 

Livsfortællinger og Livsværk og videoer.

 

 

Keld B. Hansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se video her 

 

   

 

 

Vi er grønne

 

 

   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Østrup, Skeby og Gerskov kirker er grønne kirker.

 

Dvs. at vi sætter miljøhensyn højt i forbindelse med aktiviteter i kirkerne og kirkernes drift.

 

 Se videoen under menuen Grøn kirke.

 

 

   

 

 

 

   

 

       

 

 

Kontaktinfo/Ideer

 

 

   

 

Ny facebook-gruppe

 

"Din lokale kirke"

 

 

 

 

Ring eller skriv 

 

Udover det nævnte her på forsiden, er der oprettet undersider under Kontaktinfo/Ideer

med info om:

 

  • kontaktmuligheder
  • kirkehandlinger
  • Østrup & Skeby Sogns hjemmeside www.skovloekken.dk
  • denne hjemmeside. 

 

 

 

 

 

For mennesker ved Østrup, Skeby og Gerskov kirker.

 

Facebooksiden har 370 medlemmer.

 

 

Klik på linket nedenunder og tilmeld dig gerne vores facebookgruppe.

 

 

Husk at du skal logge ind, for at se gruppen.

 

 

 tlf.  64 82 13 07

 

 

eller mail kha@km.dk 

 

 

for at få en samtale eller aftal, at vi mødes.

 

 

Mvh. Keld B. Hansen (Provst & præst)

 

 

       
         

 

 

Kirkebil

 

 

 

Facebook 

 

Link Din Lokale kirke 

 

 

  

 

Lokale links

 

 

Ældre,

 

som gerne vil til gudstjeneste

eller til møde i præstegården, er velkomne

til at benytte sig af teletaxi ordningen.

 

Udgiften for brug at teletaxi kan 

refunderes af kirkekassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospelkoret Happy Voices

 

Skeby forsamlingshus

 

Skovløkken - lokalområde

 

Østrup forsamlingshus